Hvaljen Isus i Marija!

Pred tobom su nove Novosti Prostora Duha. Nije slučajnost da ih šaljemo upravo u svibnju budući da se početkom svibnja, točnije 03. svibnja, obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj toga dana je upozoriti na važnost slobodnog i istinoljubivog izvještavanja, takvog izvještavanja koje neće prolaziti kroz cenzure i onemogućavanja da istina dođe na vidjelo. Današnji mediji se trude što prije objaviti vijesti bez prethodnog provjeravanja pozadine određenoga događaja pa smo ‘bombardirani’ s poluprovjerenim i nepotpunim informacijama. Pretjerani naglasak na negativne aspekte društva je više nego očit i ne promiče dobrobit društva kao cjeline. Zato se svatko od nas treba truditi imati kritički stav prema informacijama koje nam pristižu sa svih strana i tražiti cjelovitu istinu.

Ove Novosti u kontekstu vazmenoga vremena u kojemu se nalazimo donose jedno uskrsno razmišljanje, ali i novu molitvu uz video. Tijekom korizme ponudili smo ti mogućnost Korizmene duhovne obnove gdje nas je sv. Pavao htio približiti shvaćanju otajstva Isusove muke, smrti i uskrsnuća.

Prošle godine, 23. studenoga, objavljena je apostolska pobudnica Evangelii Gaudium, Radost evanđelja, u kojoj papa Franjo razmišlja o izazovima naviještanja evanđelja u današnjem svijetu. Donosimo ti kraći prikaz ovoga djela.

Već tradicionalno se u svibnju organizira isusovačko hodočašće na Mariju Bistricu pa ti u ovom broju Novosti donosimo više detalja i pozivamo te, ako si u mogućnosti, da se pridružiš isusovcima i isusovačkim suradnicima, župljanima, školarcima i studentima.

Donosimo i podatak kako je Sacred Space, stranica majka Prostora Duha, doprla i do Narodne Republike Kine (NRK).

Zahvaljujemo svima koji su nam se javili svojim dojmovima te donosimo neke od njih.

Ignacijevska duhovnost duboko poštuje svaku osobu, te poštuje i podržava čežnju za dubljim prijateljstvom s Bogom. Ignacijevska duhovnost ohrabruje ljude da prihvate da ih Bog ljubi, želi im biti blizu, ima planove za njih i želi da djeluje u njima i po njima. Nadamo se da tebi osobno u produbljivanju vlastitoga odnosa s Gospodinom pomaže i stranica Prostor Duha.

Marijana

Uskrsna meditacija

Prvi je dan u tjednu. Marija je Magdalena prvi svjedok događaja koji označava ne samo početak novoga tjedna, nego i preobrazbu ljudske povijesti. No još je uvijek "mrak" i ona ne razumije što se dogodilo. Petar i drugi učenik, koji je vjerno stajao pod križem, trčali su na grob. Taj drugi učenik "vidje i povjerova". Petar, čiji je posljednji čin bio zatajenje Isusa, još uvijek ne vjeruje.

Grob je bio prazan, a za malu skupinu vjernih bio je to znak života. Neki su se prisjetili Isusovih riječi da će ustati od mrtvih. Drugi su bili potišteni, osjećali su se prevarenima, izgubljenima. Tako je i s nama: teška nas vremena mogu približiti Bogu ili nas udaljiti od njega, ispuniti nas gorčinom. A možemo osjećati od svega po malo. Prazan je grob poruka da u životu ništa nije konačno, čak ni smrt. Božja je ljubav jača od bilo koje ljudske moći, nasilja ili okrutnosti. Ljubav sve pobjeđuje.

Uskrsnuće – to je misterij koji nadilazi naše razumijevanje, ali je u središtu naše vjere. Kada nekome čestitamo Uskrs, to ne znači samo doći i sjesti za stol, nego duboka i istinska radost, vjera i znanje da najbolji dio u nama neće završiti u grobu. Naše slabe kosti, teško tijelo i zbrkani mozak već u sebi sadrže sjeme uskrsnuća. Naš život ne završava smrću, nego se nastavlja dalje u vječnosti.

Toga čudesnog jutra, u ranu zoru, za nas započinje novo vrijeme. ISUS JE USKRSNUO! Održao je obećanje: smrt, naš najstariji neprijatelj, je pobijeđena. Darovan nam je novi život!
Hvala ti Isuse za tvoju neizmjernu ljubav!

:: na vrh ::p. Miroslav

Molitva videom - Živjeti svoje uskrsnuće

Ponekad su reklame ispunjene dobrim idejama! Cilj molitve na temelju ove reklame jest da se samo jednostavno upitamo na koju energičnost me poziva Kristovo uskrsnuće? i moje vlastito uskrsnuće koje je započelo danom moga krštenja…

 1. Gledam video prvi put:
  Na što me potiče? Radost… polet… ravnodušnost… nelagodu...
  Porazgovarat ću s Gospodinom o onome što u sebi osjećam i pokušat s njim razumjeti zašto se u meni javljaju ti osjećaji.

 2. Gledam video drugi put:
  Usredotočujem se na promatranje osoba: koje su njihove reakcije dok se gledaju u ogledalo: čuđenje, uzbuđenost, smijeh, strah…
  Kako objašnjavam te reakcije?

 3. Živjeti kao djeca svjetlosti!
  Od našeg krštenja mi smo Božje kćeri i sinovi. Čak i ako često imamo dojam da živimo ne tako svježu svakodnevicu, dogodi nam se da se nađemo u sličnoj situaciji ovih osoba - da se čudimo svojoj mladosti. Iznenada postanemo svjesni te svoje životne snage koja bi se mogla odjednom izliti i koja se izlijeva iz našeg postojanja živeći od duha našeg krštenja.
  Prisjećam se tih trenutaka. Što oni mijenjaju u mom načinu razumijevanja i planiranja života?

 4. U srcu svakodnevice…
  Cijeli film se odvija u gradu, na pločniku, pred busom ili ispred izloga. Za mnoge od nas, grad je mjesto u kojem buja život.
  Što konkretno prepoznajem da mi može poslužiti kao sredstvo podsjećanja na taj duh uskrsnuća koji me ispunja?
  To na primjer može biti tako da si svaki put kad vidim dijete, kad vidim svoj odraz u izlogu, kažem "Da, ispunjen/a si duhom uskrsnuća. I on nestrpljivo čeka samo jednu stvar: da izbije na površinu i pokaže svoju životnu snagu."

:: na vrh ::www.youtube.com

Korizmena duhovna obnova

Ove korizme pozvali smo te da sudjelujući u korizmenoj obnovi postaneš svetac. Kroz 7 tjedana i isto toliko susreta, zajedno sa sv. Pavlom, razmatrali smo kako postati svet. Kao što je rečeno u uvodu korizmene obnove: "Pavao nije biooptimistični sanjar, nije ih gledao kroz ružičaste naočale. U svojem pismu on, doista, pokušava ispraviti što je uvidio kao krivo shvaćanje, pa čak i krivo ponašanje u koje je upala mala crkvena zajednica u Rimu. Ali je u isto vrijeme stavljao pred njih visoke ideale. Bili su stvarno "pozvani biti sveci", pozvani od Boga čiju je radosnu vijest Pavao propovijedao. I ako ih je Bog na to pozvao Bog će im sigurno davati sve što će trebati da odgovore na taj poziv."

Svi mi, morali bismo iz dana u dan rasti u svetosti. Nadamo se da ti je u tome malo pomogla i ovogodišnja duhovna obnova. Imamo sada nekoliko pitanja za tebe: Jesi li koristio/la ovogodišnju obnovu? Koji su plodovi? Jesi li je predložio/la drugima? Jeste li međusobno razgovarali o onome što ste doživjeli kroz nju?
Ako želiš podijeliti s nama svoje iskustvo, ako imaš prijedloga kako je ubuduće poboljšati, bit ćemo ti zahvalni da nam se javiš na mail dojmovi@prostorduha.hr.

:: na vrh ::Višeslav

Molitvena nakana - Da mediji budu instrumenti u službi istine i mira

Glavni mediji, tiskani i audio-vizualni, imaju neizbježnu dužnost barem težiti savjesno služiti istini u svim aspektima. Papa Ivan Pavao II je u jednoj od svojih poruka naglasio kako mediji imaju važno mjesto na današnjem tržištu. Drugim riječima, oni imaju specifičan način pogleda na svakodnevicu bilježeći stvarnost svakodnevnih poslova i njihovih učinaka na život i događaje. Jednako tako, u tom području u kojem se konstruira život i društvo, prirodna prava trebaju osigurati jasnu vidljivost srži prava pojedinaca koja se priznaje od strane države i organa vlasti uključujući priznavanje mjesta onih najranjivijih u nacionalnom životu zemlje. Pretjerani naglasak na negativne aspekte društva je više nego očit i ne promiče dobrobit društva kao cjeline. Jednom riječju, dobra vijest nije vijest, već se ona degradira na štetu onoga što bi trebalo predstavljati pravednu ravnotežu. Širenje mira, kako je poznato čitavom čovječanstvu, je temeljan ideal iako je njegovo ostvarenje teško osigurati. Isus nam je, kako nas to uvjeravaju Pisma, ostavio poseban mir, mir koji se s ničime ne može usporediti. Ovo je istinito kako za međunarodni mir tako i za lokalni mir primjenjiv na narode i pojedince. To je ono što je On odredio za nas kao prijeko potreban dar čitavom čovječanstvu. Ovo je temelj, srž, istine koju imaju mediji, ovo je pravi smisao medija – da budu u službi istine i mira.

:: na vrh ::Molitvena nakana - prostorduha.hr

Knjiga - Papa Franjo: Radost Evanđelja

Knjiga - Papa Franjo: Radost Evanđelja

Radost Evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretnu Isusom. Oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja oslobođeni su od grijeha, žalosti, duhovne praznine i osamljenosti. Tim riječima započinje apostolska pobudnica Evangelii Gaudium, Radost evanđelja,  koju je potkraj prošle godine objavio papa Franjo. Apostolska je to pobudnica upućena biskupima, prezbiterima i đakonima, posvećenim osobama i svim vjernicima laicima o naviještanju evanđelja u današnjem svijetu.

U ovome dokumentu papa Franjo želi iznijeti sadržaj koji ima, prema njegovim riječima, programatsko značenje i važne posljedice. Poglavar Katoličke crkve izriče svoju nadu da će sve zajednice i pokreti u Crkvi uložiti potrebna sredstva da napreduju na putu pastoralne i misijske preobrazbe koje ne mogu ostaviti stvari takve kakve jesu. Ukazujući praktičnu važnost određenih pitanja za sadašnju zadaću Crkve Sveti Otac se opširno zadržava na sljedećim pitanjima:

 1. reforma Crkve u misijskom pogledu
 2. skušenja s kojima se suočavaju pastoralni djelatnici
 3. Crkva shvaćena kao čitav Božji narod koji evangelizira
 4. homilija i njezina priprema
 5. uključivanje siromašnih
 6. mir i dijalog u društvu
 7. duhovne motivacije za misijski rad.

Papa ističe potrebnu reformu struktura, na konkretan se način bavi duhovnom svjetovnosti koja postoji u redovima Crkve, ističe sve veću važnost vjernika laika, potrebu za snažnijom prisutnosti žena u Crkvi, te dodiruje i mnoga druga pitanja. Danas moramo reći "ne" ekonomiji isključivanja i nejednakosti. Ta ekonomija ubija. Danas sve podliježe zakonima konkurencije i zakonima jačega gdje moćniji proždire slabijega. Posljedica je te situacije da je veliko mnoštvo ljudi isključeno i stavljeno na rub društva: bez rada, bez budućnosti, bez ikakvog izlaza. Same se ljude promatra kao potrošna dobra koja se mogu koristiti i baciti. Novac mora služiti, a ne vladati - tako papa koji nas pozivam na nesebičnu solidarnost i vraćanje ekonomije i financija na etiku naklonjenu čovjeku. Stvorili smo, naime, kulturu "odbacivanja" koja uzima sve više maha. U prevladavajućoj kulturi prvo mjesto zauzima ono što je izvanjsko, neposredno, vidljivo, brzo, površno i prolazno. Ono što je stvarno ustupa mjesto prividu, objašnjava Sveti Otac, te je ovim dokumentom odlučio predložiti neke smjernice koje mogu u čitavoj Crkvi potaknuti i usmjeravati novu etapu evangelizacije, punu žara i vitalnosti.

I u ovome dokumentu papa ponavlja već dobro nam poznate riječi: "Draža mi je Crkva koja je doživjela nezgodu, koja je ranjena i prljava zato što je izašla na ulicu, nego Crkva koja je bolesna zbog zatvorenosti i komocije hvatanja za vlastite sigurnosti. Ne želim Crkvu koja je zabronuta za to da bude središte, a naposljetku biva zatvorena u klupko opsesija i procedura." (EG 49)

:: na vrh :: 

Isusovačko hodočašće na Mariju Bistricu

Pripreme za deveto isusovačko hodočašće u Mariju Bistricu su pri kraju. U nedjelju, 18. svibnja, krećemo na naše 9. hodočašće u ovo svetište. Program hodočašća, koje se ove godine odvija pod geslom "Idite, zapalite svijet!", započinje u 10.30 sati prigodnim duhovnim programom. Slijedi svečano euharistijsko slavlje s početkom u 11 sati, a pobožnost križnoga puta predviđena je za 15 sati.

Ove godine propovjednik će biti p. Vinko Mamić, provincijal otaca karmelićana. Vidimo se u Mariji Bistrici!

 

 

 

:: na vrh ::plakat

Prostor Duha stigao do Narodne Republike Kine

Narodna Republika Kina (NRK) postala je zadnje mjesto u svijetu do kojeg je trenutno doprio Sacred Space (stranica majka Prostora Duha). Od svibnja je stranica dostupna i na kineskim znakovima koje je uveo Mao Ce-tung kao zajedničko pismo za cijelu zemlju. Izradu ove stranice podržala je azijska katolička informativna agencija UCAN.

Upotreba ove stranice unutar NRK do sada bila je vrlo ograničena zbog dva razloga: sadržaj nije bio u znakovima koji se koriste u Kini, a uz to "Kineski sustav zaštite" nije dopuštao otvaranje stranice jer je bila smještena na URL-ovima koji su u Tajvanu.

"Kineska cyber policija je bila blokirala stranicu" objasnio je p. Michael Kelly SJ, izvršni ravnatelj UCAN-a. "Ove probleme smo lagano otklonili: zahvaljujući razvijenoj tehnologiji tradicionalne kineske znakove zamijenili smo s pojednostavljenim znakovima, i smjestili smo stranicu na URL koji neće smetati kineskim vlastima. Tako da sada imamo sadržaj za molitvu omogućen na znakovima koji se koriste u Kini i na URL-u koji nije blokiran."

:: na vrh ::Prostor Duha na kineskom

Vaši dojmovi

Zahvaljujemo svima koji su nam se javili putem maila ili putem poruke na facebook profilu Prostora Duha. U ovim Novostima dijelimo s vama samo neke od mnoštvo dojmova koji su pristigli na našu email adresu dojmovi@prostorduha.hr kako bismo se međusobno obogatili. Svi do sada pristigli dojmovi dostupni su na: dojmovi.prostorduha.hr

Najljepši početak dana. Hvala Vam! (S.)

Prekrasno. Ove molitve su odmor za moju dušu. A i poticaj za razmišljanje. (L.)

Ne znam što bih više rekao. Toliko mi je vaša stranica s tekstovima iz Biblije pomogla da se to ne da opisati. Samo tako dalje nastavite. Ponekad ne treba neke stvari mijenjati iz jednostavnoga razloga što su upravo onakve kakve trebaju biti. (M.)

Poštovani, hvala Vam što slažete kratke misli i čitanja za svaki dan te nam na taj način pomažete u našim malim koracima prema vječnom. Svaki dan nam pomažete osvijestiti Božju prisutnost u svemu i svima. Ove stranice koristim kratko, ali mi svakim novim danom, daju jedan osjećaj punine i smisao, te kada se sve čini sivim i teškim, znam kako postoji netko (Bog) tko će bez pogovora provesti trenutak sa mnom, bez obzira na moje slabosti i promašaje. Slava dragome Bogu i hvala! (J.)

:: na vrh ::Dojmovi - prostorduha.hr

Zaključak

Usvojoj pobudnici papa s nama dijeli i ove svoje misli: Zla našega svijeta - i zla Crkve - ne bi smjela biti izlikom za umanjivanje naše zauzetosti i našega žara. Promatrajmo ih kao izazove koji nam pomažu rasti. i  "Ne da se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo." (Rim 12, 12) Moliti za osobu koja nam ide na živce lijep je korak prema ljubavi i to je čin evangelizacije. Napravimo ga danas! Ne dopustimo da nam se ukrade ideal bratske ljubavi!

Kršćani imaju zadaću naviještati Isusa Krista ne isključujući nikoga, ne kao oni koji nameću novu obavezu, nego kao oni koji dijele jednu radost, ukazuju na obzor ljepote i koji pozivaju druge na bogatu gozbu. Odazovimo se i mi ovome pozivu, nemojmo čekati neke druge okolnosti ili bolja vremena. Počnimo danas!

:: na vrh ::Tvrtko, Miroslav, Višeslav i Marijana